Продължете към съдържанието

Научни сесии

Уважаеми участници, горди сме да ви съобщим регламента на научната програма за тази година. Можете да участвате в конгреса като активен или пасивен участник.

Научни сесии

Уважаеми участници, горди сме да ви съобщим регламента на научната програма за тази година. Можете да участвате в конгреса като активен или пасивен участник.

Активни участници

Активен участник е член на авторския колектив на изследване, който го представя по време на конгреса. Само един автор на статия може да бъде активен участник.

Активните участници имат възможност да представят своето изследване или в устна презентация, или чрез постер. Изпратете вашите резюмета до нас и ние ще ви изпратим одобрение възможно най-скоро, при условие че сте изпълнили изискванията за резюмета.

Вашето резюме може да попада в една от следните категории: Рецензия, Доклад за случай, Изследване, Мета-анализ.

Активни участници

Активен участник е член на авторския колектив на изследване, който го представя по време на конгреса. Само един автор на статия може да бъде активен участник.

Активните участници имат възможност да представят своето изследване или в устна презентация, или чрез постер. Изпратете вашите резюмета до нас и ние ще ви изпратим одобрение възможно най-скоро, при условие че сте изпълнили изискванията за резюмета.

Вашето резюме може да попада в една от следните категории: Рецензия, Доклад за случай, Изследване, Мета-анализ.

Максималната дължина на резюмето е 400 думи.

Резюме за рецензия, изследване или мета-анализ трябва да съдържа:
Заглавие, Автори и съавтори, Увод, Материали и методи, Резултати, Заключение, Препратки.

Резюме за доклад за случай трябва да съдържа: Заглавие, Автори и съавтори, Увод, Представяне на казус, Дискусия, Заключение, Препратки.

Резюме за рецензия, изследване или мета-анализ трябва да съдържа:
Заглавие, Автори и съавтори, Увод, Материали и методи, Резултати, Заключение, Препратки.

Резюме за доклад за случай трябва да съдържа: Заглавие, Автори и съавтори, Увод, Представяне на казус, Дискусия, Заключение, Препратки.

Максималната дължина на резюмето е 400 думи.

Пасивни участници

Пасивен участник е член на авторска група, който не представя изследването по време на конгреса, или някой, който няма публикувано резюме в книгата. Всеки студент може да бъде пасивен участник в IBCS 2024!

Пасивни участници

Пасивен участник е член на авторска група, който не представя изследването по време на конгреса, или някой, който няма публикувано резюме в книгата. Всеки студент може да бъде пасивен участник в IBCS 2024!

Правила и разпоредби

Ако изберете устна презентация, ще трябва да отговаряте на изискванията на нашето научно жури. Активните участници трябва да подготвят своята презентация в PowerPoint или друг софтуер за презентации и да представят работата си за 8 минути. Още две минути ще бъдат отделени за въпроси на жури и публика. Вашите презентации ще бъдат оценявани по следните критерии:
Управление на времето, умения за представяне, качество на данните, наличност на статистически анализи, поддръжка на данни, значимост на данните, съобщение/извод.

Ако изберете да представите постер, ще разполагате с 5 минути за презентиране и още 2 минути за въпроси от жури и публика. Активните участници трябва да подготвят своите плакати във формат А1 – 60×90 см. Презентациите ще бъдат оценявани по следните критерии:
Управление на времето, умения за представяне, качество на данните, наличност на статистически анализи, поддръжка на данни, значимост на данните, съобщение/извод.

Предишните издания на нашия конгрес са имали състезание като част от научната програма и тази година не е изключение. Активните участници ще се състезават отделно в категориите Устно представяне и Постер. И в двете категории резюметата ще бъдат разделени в четири научни теми – Хирургия, Терапия, Обществено здраве и Предклиника.Първият етап ще завърши с един победител и двама подгласници във всяка от темите на научната сесия. Победителите във всяка категория ще се срещнат отново в нашия голям финал през последния ден на Конгреса. Така ще определим 1-во, 2-ро и 3-то място както в устната, така и в постерната сесия, давайки им правото да кажат, че те и тяхната тема са най-добри. Победителите и подгласниците във финалния етап ще бъдат наградени от Организационния комитет със страхотни награди.

Резюмета, които вече са публикувани в научни списания, няма да бъдат приети!

Всички активни и пасивни участници ще получат сертификат, упоменаващ ролята им, заглавието и авторите на съответния им научен труд.

Организационният комитет си запазва правото да променя правилата
в случай на непредвидени обстоятелства.

Правила и разпоредби

Ако изберете устна презентация, ще трябва да отговаряте на изискванията на нашето научно жури. Активните участници трябва да подготвят своята презентация в PowerPoint или друг софтуер за презентации и да представят работата си за 8 минути. Още две минути ще бъдат отделени за въпроси на жури и публика. Вашите презентации ще бъдат оценявани по следните критерии:
Управление на времето, умения за представяне, качество на данните, наличност на статистически анализи, поддръжка на данни, значимост на данните, съобщение/извод.

Ако изберете да представите постер, ще разполагате с 5 минути за презентиране и още 2 минути за въпроси от жури и публика. Активните участници трябва да подготвят своите плакати във формат А1 – 60×90 см. Презентациите ще бъдат оценявани по следните критерии:
Управление на времето, умения за представяне, качество на данните, наличност на статистически анализи, поддръжка на данни, значимост на данните, съобщение/извод.

Предишните издания на нашия конгрес са имали състезание като част от научната програма и тази година не е изключение. Активните участници ще се състезават отделно в категориите Устно представяне и Постер. И в двете категории резюметата ще бъдат разделени в четири научни теми – Хирургия, Терапия, Обществено здраве и Предклиника.Първият етап ще завърши с един победител и двама подгласници във всяка от темите на научната сесия. Победителите във всяка категория ще се срещнат отново в нашия голям финал през последния ден на Конгреса. Така ще определим 1-во, 2-ро и 3-то място както в устната, така и в постерната сесия, давайки им правото да кажат, че те и тяхната тема са най-добри. Победителите и подгласниците във финалния етап ще бъдат наградени от Организационния комитет със страхотни награди.

Резюмета, които вече са публикувани в научни списания, няма да бъдат приети!

Всички активни и пасивни участници ще получат сертификат, упоменаващ ролята им, заглавието и авторите на съответния им научен труд.

Организационният комитет си запазва правото да променя правилата
в случай на непредвидени обстоятелства.

Запишете се за уъркшоп сега!

Запишете се за уъркшоп сега!

bg_BG