Продължете към съдържанието

Дентален Симпозиум

Денталният симпозиум е уникално събитие, насочено към студенти, новодипломирани лекари и всички, които желаят да обогатят своите знания и умения. Това е един от допълнителните клъстери на IBCS. Уъркшопите биват демонстративни, теоретични и практически, за да може всеки да разшири теоретичните си знания и да усъвършенства уменията си. В IBCS студентите имат възможност да научат за най-новите иновации в имплантологията, оралната хирургия и ортодонтията от водещите експерти в тези области.

Дентален Симпозиум

Денталният симпозиум е уникално събитие, насочено към студенти, новодипломирани лекари и всички, които желаят да обогатят своите знания и умения. Това е един от допълнителните клъстери на IBCS. Уъркшопите биват демонстративни, теоретични и практически, за да може всеки да разшири теоретичните си знания и да усъвършенства уменията си. В IBCS студентите имат възможност да научат за най-новите иновации в имплантологията, оралната хирургия и ортодонтията от водещите експерти в тези области.

Програма

  • Петък
  • Събота
  • Неделя

09:00 – 12:00

Регистрация

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 13:45

Лекция "Основни принципи на първичното и коригиращото лечение на пациенти с цепнатина на устната и небцето", ЗАЛА 1

13:45 – 14:00

Почивка за кафе

14:00 – 18:00

Уъркшоп, ЗАЛА 1

09:00 – 12:00

Уъркшопи

12:00 – 12:15

Почивка за кафе

12:15 – 13:15

Лекция „Лазерите – без болка, без страх“, ЗАЛА 1

13:15 – 13:30

Почивка за кафе

13:30 – 14:30

Лекция „Алайнери – нов начин на мислене”, ЗАЛА 1

14:30 – 15:00

Обяд

15:00 – 15:45

Доклад за дентален случай

15:45 – 16:00

Почивка за кафе

16:00 16:45

Доклад за дентален случай

15:30 – 17:30

Уъркшоп

08:30 – 10:30

Уъркшоп, ЗАЛА 1 + ОБОБЩЕНИЕ

10:30 – 10:45

Почивка за кафе

10:45 – 11:45

Лекция „От МАКРО към МИКРО гнатология – основна част от комплексното планиране“, ЗАЛА 1

11:45 – 12:00

Почивка за кафе

12:00 – 13:00

Лекция “Частични индиректни задни възстановявания”, ЗАЛА 1

13:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:30

Доклад за дентален случай

Церемония по закриването

13:30 – 16:30

Уъркшоп, ЗАЛА 1

Програма

  • Петък
  • Събота
  • Неделя

09:00 – 12:00

Регистрация

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 13:45

Лекция "Основни принципи на първичното и коригиращото лечение на пациенти с цепнатина на устната и небцето", ЗАЛА 1

13:45 – 14:00

Почивка за кафе

14:00 – 18:00

Уъркшоп, ЗАЛА 1

09:00 – 12:00

Уъркшопи

12:00 – 12:15

Почивка за кафе

12:15 – 13:15

Лекция „Лазерите – без болка, без страх“, ЗАЛА 1

13:15 – 13:30

Почивка за кафе

13:30 – 14:30

Лекция „Алайнери – нов начин на мислене”, ЗАЛА 1

14:30 – 15:00

Обяд

15:00 – 15:45

Доклад за дентален случай

15:45 – 16:00

Почивка за кафе

16:00 16:45

Доклад за дентален случай

15:30 – 17:30

Уъркшоп

08:30 – 10:30

Уъркшоп, ЗАЛА 1 + ОБОБЩЕНИЕ

10:30 – 10:45

Почивка за кафе

10:45 – 11:45

Лекция „От МАКРО към МИКРО гнатология – основна част от комплексното планиране“, ЗАЛА 1

11:45 – 12:00

Почивка за кафе

12:00 – 13:00

Лекция “Частични индиректни задни възстановявания”, ЗАЛА 1

13:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:30

Доклад за дентален случай

Церемония по закриването

13:30 – 16:30

Уъркшоп, ЗАЛА 1

Можете да се запишете максимум на 3 семинара!

Можете да се запишете максимум на 3 семинара!

bg_BG