Продължете към съдържанието

Junior Pre-course

Junior pre-course е част от Международния биомедицински конгрес, организиран от Асоциацията на студентите изследователи в България. Това е единственото по рода си иновативно събитие за студенти, което им дава възможност да присъстват на специално изготвена за тях програма, включваща лекции и уъркшопи, фокусирани върху основните медицински области – медицина, стоматология, фармация и обществено здраве. Програмата включва и състезателна част – Универсиада, която се провежда в два кръга – отборен и индивидуален. Нашата цел е студентите да усетят академичността, която носи участието в конгреси и как то обогатява знанията им, показвайки новости в медицината, оперативни интервенции и интересни клинични случаи. Участието на студенти в конгреса е невероятна възможност за развитие на теоретичната им подготовка, придобиване на международен опит и бъдеща професионална ориентация в областта на медицината и науката.

Junior Pre-course

Junior pre-course е част от Международния биомедицински конгрес, организиран от Асоциацията на студентите изследователи в България. Това е единственото по рода си иновативно събитие за студенти, което им дава възможност да присъстват на специално изготвена за тях програма, включваща лекции и уъркшопи, фокусирани върху основните медицински области – медицина, стоматология, фармация и обществено здраве. Програмата включва и състезателна част – Универсиада, която се провежда в два кръга – отборен и индивидуален. Нашата цел е студентите да усетят академичността, която носи участието в конгреси и как то обогатява знанията им, показвайки новости в медицината, оперативни интервенции и интересни клинични случаи. Участието на студенти в конгреса е невероятна възможност за развитие на теоретичната им подготовка, придобиване на международен опит и бъдеща професионална ориентация в областта на медицината и науката.

Програма

  • Петък
  • Събота
  • Неделя

08:00 – 13:30

Регистрация

13:30 – 14:15

Обяд

14:15 – 15:00

Лекция ЗАЛА 3

15:15 – 16:00

Лекция ЗАЛА 3

16:15 – 17:30

Свободно време

10:10 – 10:30

Гост-лекция ЗАЛА 3

10:45 – 12:00

Джуниър Универсиада 1 & 2 ЗАЛА 3

12:15 – 14:00

Лекция ЗАЛА 3

14:00 – 14:30

Обяд

14:30 – 16:15

Уъркшопи

16:30 – 17:30

Джуниър Универсиада Финал ЗАЛА 3

08:30 – 09:45

House M.D: Junior Edition

10:00 – 11:30

Уъркшопи

11:45 – 12:00

Церемония за закриване МБК МУ-СОФИЯ

Програма

  • Петък
  • Събота
  • Неделя

08:00 – 13:30

Регистрация

13:30 – 14:15

Обяд

14:15 – 15:00

Лекция ЗАЛА 3

15:15 – 16:00

Лекция ЗАЛА 3

16:15 – 17:30

Свободно време

10:10 – 10:30

Гост-лекция ЗАЛА 3

10:45 – 12:00

Джуниър Универсиада 1 & 2 ЗАЛА 3

12:15 – 14:00

Лекция ЗАЛА 3

14:00 – 14:30

Обяд

14:30 – 16:15

Уъркшопи

16:30 – 17:30

Джуниър Универсиада Финал ЗАЛА 3

08:30 – 09:45

House M.D: Junior Edition

10:00 – 11:30

Уъркшопи

11:45 – 12:00

Церемония за закриване МБК МУ-СОФИЯ

bg_BG