Продължете към съдържанието

Медицински Симпозиум

Медицинският симпозиум играе централна роля в програмата на IBCS. Участниците имат достъп до лекциите от научната програма, които са разделени на 4 клъстъра. Тази година нашите клъстери са Кардиология, Репродуктивна медицина, Инфекциозни болести и Неврохирургия. Включени са вълнуващи и образователни събития като медицинска универсиада и лекции за гости, заедно с практическите уъркшопи – един от най-ценните елементи в IBCS. Те дават възможност на участниците да се запознаят отблизо с желаната от тях специалност под зоркото око на най-добрите специалисти в страната.

Медицински Симпозиум

Медицинският симпозиум играе централна роля в програмата на IBCS. Участниците имат достъп до лекциите от научната програма, които са разделени на 4 клъстъра. Тази година нашите клъстери са Кардиология, Репродуктивна медицина, Инфекциозни болести и Неврохирургия. Включени са вълнуващи и образователни събития като медицинска универсиада и лекции за гости, заедно с практическите уъркшопи – един от най-ценните елементи в IBCS. Те дават възможност на участниците да се запознаят отблизо с желаната от тях специалност под зоркото око на най-добрите специалисти в страната.

Клъстери

Кардиология

репродуктивна
медицина

инфекциозни
заболявания

неврохирургия

Клъстери

Кардиология

репродуктивна
медицина

инфекциозни
заболявания

неврохирургия

Програма

  • Петък
  • Събота
  • Неделя

08:00 – 12:00

Регистрация

09:00 – 11:00

Премиум уъркшопи

11:30 – 13:30

Постер и устна сесия ЗАЛА 2

12:30 – 13:00

Гост-лекция Америка за България ЗАЛА 3

13:30 – 14:30

Обяд

14:30 – 16:00

Клъстер репродуктивна медицина ЗАЛА 2

16:15 – 17:30

Свободно време

19:00

Откриване на ГАЛЕРИЯ Symbiartic

20:00

Церемония по откриването ROYAL ЗАЛА -1

08:30 – 10:30

Уъркшопи

11:15 – 11:30

Гост-лекция Филип Морис ЗАЛА 2

11:30 – 13:00

Клъстер инфекциозни заболявания ЗАЛА 2

13:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:00

Клъстер неврохирургия ЗАЛА 2

15:15 – 16:45

Медицинска универсиада ЗАЛА 2

17:00 – 18:30

Постер и устна сесия

09:15 – 11:15

Уъркшопи

11:30 – 13:00

Клъстер кардиология ЗАЛА 2

13:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:00

Постер и устна сесия Финал ЗАЛА 2

15:15 – 15:45

Церемония по закриването ЗАЛА 2

Програма

  • Петък
  • Събота
  • Неделя

08:00 – 12:00

Регистрация

09:00 – 11:00

Премиум уъркшопи

11:30 – 13:30

Постер и устна сесия ЗАЛА 2

12:30 – 13:00

Гост-лекция Америка за България ЗАЛА 3

13:30 – 14:30

Обяд

14:30 – 16:00

Клъстер репродуктивна медицина ЗАЛА 2

16:15 – 17:30

Свободно време

19:00

Откриване на ГАЛЕРИЯ Symbiartic

20:00

Церемония по откриването ROYAL ЗАЛА -1

8:30 – 10:30

Уъркшопи

11:15 – 11:30

Гост-лекция Филип Морис ЗАЛА 2

11:30 – 13:00

Клъстер инфекциозни заболявания ЗАЛА 2

13:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:00

Клъстер неврохирургия ЗАЛА 2

15:15 – 16:45

Медицинска универсиада ЗАЛА 2

17:00 – 18:30

Постер и устна сесия

9:15 – 11:15

Уъркшопи

11:30 – 13:00

Клъстер кардиология ЗАЛА 2

13:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 15:00

Постер и устна сесия Финал ЗАЛА 2

15:15 – 15:45

Церемония по закриването ЗАЛА 2

bg_BG